Karbamazepin

karbamazepin

Karbamazepin används vid epilepsi, alkoholabstinens och vissa former av ansiktssmärta, så kallad trigeminusneuralgi. austral-fd.info - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Kontraindikationer. Överkänslighet mot karbamazepin eller mot strukturellt närbesläktade läkemedel (exempelvis tricykliska antidepressiva) eller mot något hjälpämne. Hepatisk porfyri (akut intermittent porfyri, porfyria variegata, porfyria cutanea tarda). AV-block. Tidigare sjukdomstillstånd med benmärgssuppression.

Karbamazepin - Book blev

Biverkningar annat än de som listats här kan också uppstå. Karbamazepin påverkar fostret och kan orsaka missbildningar. Det är vanligt att få börja med en låg dos som sedan höjs gradvis tills effekten blir lagom. Svarsrutiner Alla dagar dygnet runt. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m. Karbamazepin kan göra att p-piller fungerar sämre.

Share your thoughts

0 Replies to “Karbamazepin”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *