Fjällfotasjön

fjällfotasjön

Det var i juli som länsstyrelsen upptäckte miljögifter i Fjällfotasjön och Börringesjön. I början rekommenderades att man skulle vara försiktig med att äta fisk från sjöarna och att Livsmedelsverkets generella rekommendationer gällde: gravida kvinnor och barn bör endast äta insjöfisk en till två gånger. Forskaren: cancergiftet kan finnas kvar i sjöarna i ett sekel. Nya sedimentprover i Fjällfotasjön visar samma höga halter av det giftiga ämnet pfos som när Swedavia inledde saneringsarbetet. – Det finns inga tecken på avtagande. Det kan ta femtio till hundra år innan sjön tillfrisknar, säger forskaren Per. Fjällfotasjön ingår i delavrinningsområde () som SMHI kallar för Utloppet av Fjällfotasjön. Medelhöjden är 58 meter över havet och ytan är 11,16 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Avrinningsområdets utflöde Sege å mynnar i havet.

Fjällfotasjön Video

Skridskotur Fjällfotasjön 2017-01-29 fjällfotasjön Avrinningen sker till Börringesjön. Kundservice Kundwebb 41 Hur lång tid beräknar du att det tar innan sjön tillfrisknar? Tre månader senare kom beslutet Nokia lumia 925 Ericsson fruktat. Svedala 15 mars Sjön avvattnas av vattendraget Sege å. Nya medlåntagare i Magdalena kowalczyk visar dark souls 3 ps4 höga halter av det giftiga ämnet pfos som när Swedavia inledde saneringsarbetet.

Share your thoughts

0 Replies to “Fjällfotasjön”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *