Bok träd

bok träd

Vårt mest skuggfördragande träd. Avverkas normalt vid års ålder. Uppnår sällan års ålder. Boken Adam - Sveriges största träd - växte på Maltesholms gods i Skåne och var 44 m hög, m i omkrets och innehöll 75 kubikmeter. Av virket som är ljust, hårt, hållfast och rakfibrigt tillverkas möbler, parkett, leksaker. Boken avverkas idag oftast vid – års ålder, men kan annars bli upp till hela år gammal. I Sverige finns den idag över större delen av landet, men i desto mindre utbredning ju mer norröver man kommer. Plantera bokträd i trädgården. För dig som vill testa på att plantera bok så finns det en del. Boken, som är ett av våra ädellövträd, är ett stort träd med tät krona, slät grå bark och vågformade blad i glänsande grönt. Den trivs i kuperad terräng och har nästan ingen vegetation alls under sig; de täta grenarna gör att solstrålarna inte når ner till marken. Boken växer bäst på mullrik, lucker och kalkrik jord med god. bok träd Risken för blåsbildning vid ugnstorkning är minimal. Ju mer förorenad luften är, desto färre och mindre lavar. Gräv en grop för the lives of others träd som ska vara dubbelt så brett som rotklumpen. Denna är lämplig att plantera led i kroppen trädgården i antingen eid mubarak enkel eller dubbel rad av plantor, beroende på hur tät du vill ha häcken. Idag är det allra meida markt att man träffar på boken och bokskogar överlag i Skåne, Blekinge och Halland — följt av Småland och Bohuslän. Veden har ofta en rödaktig anstrykning vilket givit den namnet rödbok, till skillnad från så kallad vitbok, avenbok Carpinus betulus. Finns det en framtid för drönare i skogsbruket?

Bok träd - sprk:

Vid basning blir träet rödaktigt och kallas då Rödbok. Bönderna kunde också med hjälp av boken få reda på när det var dags att så havren. På sådana träd utgår alla grövre grenar från en och samma punkt. Leta på levande och dött trä och på bladen på marken. Beskär  inte din häck på höjden förrän den uppnått önskad höjd. I västra Skåne sker bokens lövsprickning i genomsnitt bland de tidigare träden, i slutet av april, och löven är vanligen fulltutvecklade, men mycket ljusgröna kring 1 maj.

Share your thoughts

0 Replies to “Bok träd”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *