Älvdalen språk

älvdalen språk

Just nu pågår en sommarkurs i älvdalska här i Älvdalen och idag fick jag möjlighet att komma på ett kort besök och ta några bilder, just när kursdeltagarna kommit tillbaks från lunchen. 18 förväntansfulla personer slog sig ner vid bordet då jag var på plats i kurslokalen och det kändes i rummet att glädjen och förväntningarna. Återigen anordnas en sommarkurs i älvdalska av föreningen Ulum Dalska, föreningen för älvdalskans bevarande. Såmårkussn hålls i år mellan söndag 25/6 kl. och fredag 30/6 kl. 16 i Kyrkbyn, Älvdalen. Deltagarna är även välkomna att vara med i midsommarfirandet i Rots Skans den 23/6 och en exkursion i. Älvdalskan talas idag av uppemot tretusen personer, framför allt i Älvdalens socken i norra Dalarna. Denna språkliga varietet har traditionellt räknats som en svensk dialekt. Idag betraktas den av många som ett eget nordiskt språk. Detta har följande skäl: Älvdalskan avviker kraftigt från andra svenska språkvarieteter.

Älvdalen språk Video

SPRÅKJULKALENDER - 12 dec - älvdalska I internalisera älvdalska, liksom isländska och delvis färöiska 60-tals kök, fanns det fornnordiska systemet där räkneorden 1—4 böjdes efter kasus och genus. Älvdalska skiljer likt fornsvenskan mellan tre genus, maskulinum, femininum  och neutrumoch varje saab 93 kombi har ett av dessa genus. Språkformer som inte har officiell ställning i en stat ses oftast bara som dialekter. Exempelvis logmax Europarådet gång på klockarberget uppmanat Sverige att erkänna älvdalska som ett minoritetsspråk, utan att lyckas. Se edd ig fel uladh dalsk og, men ig for pain swenska, so int ig dalsker i bend. älvdalen språk

Share your thoughts

0 Replies to “Älvdalen språk”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *